Actie aanbiedingen

Nascholing Code95

Nascholing Code 95

Iedere beroepschauffeur moet nascholing volgen om de code 95 te behouden. De code 95 is geldig voor een periode van 5 jaar. Zonder nascholing vervalt de code 95 en mag de chauffeur geen beroepsmatige arbeid als chauffeur meer verrichten. Het algemeen rijbewijs voor de betreffende categorie blijft wel geldig.

Er bestaan enkele vrijstellingen van code 95 zoals een chauffeur bij de brandweer, de politie of in geval van een camper. De exacte regels over deze vrijstellingen zijn te vinden op de website van de ILT.

Gewijzigde richtlijnen 2021

Per 1 april 2021 gaan enkele wijzigingen van kracht ten aanzien van de code 95:

  • Binnen een nascholingscyclus van 35 uur, mag maar één cursus herhaald worden;
  • Theoretische cursussen waarvan dagdelen over meerdere dagen verdeeld worden, moeten op aaneengesloten dagen (met uitzondering van zondag) plaatsvinden. Voor praktijktrainingen en nascholingscursussen met e-learning blijven de gebruikelijke tien kalenderdagen van kracht;
  • Het maximaal aantal uren wat via e-learning gevolgd mag worden, wordt verlaagd naar 12 uren. Een e-learning mag uit vier uur bestaan dus dit zijn maximaal 3 e-learnings;
  • Eén opleiding uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Uitzondering hierop is de cursus ADR. Deze telt voor 14 uren.

Aanbod Verkeersschool Koopstra
Je kunt bij ons terecht voor de volledige nascholing van 35 uren. Hierin bieden wij de volgende mogelijkheden:

Praktijk:

W01: Het Nieuwe Rijden (HNR)
W02: Rijoptimalisatie

Theorie:

U45 V1: Professionele verkeersdeelname en actuele verkeerskennis
U45 V2: Leefstijl, gezondheid en (arbo)veiligheid
U45 V3: Rij- en rusttijden, tachograaf, lading zekeren en veilig vervoeren
U47: Verkeerseducatie

Neem contact met ons op over de verschillende mogelijkheden. Wij bieden graag een passende offerte.

Verkeersschool Koopstra
Zeeweegbree 16
8472 BD Wolvega
(0561) 614893
Wil je theorielessen? 

Geef je vandaag op: (0561) 614893
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram