Actie aanbiedingen

Praktijkexamen voor de brommobiel

Eerst theorie en daarna praktijk

Vanaf 1 maart moet u voor het halen van een rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen. Het praktijkexamen is ingevoerd om het aantal ongelukken te verminderen en de veiligheid te vergroten. Het theorie-examen test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht en kennis van de regels. Bij het praktijkexamen staat beheersing van het voertuig centraal. Slaagt u voor beide examens dan heeft u aangetoond veilig en verantwoord aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Meenemen naar het examen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een geldig theoriecertificaat AM (het is niet verplicht het theoriecertificaat tijdens het praktijkexamen te tonen; de examinator kan online nakijken of u daadwerkelijk in het bezit bent van dit certificaat)
  • een voor dit examen geschikte brommobiel

Kandidaten voor het praktijkexamen AM dienen niet langer dan een jaar tevoren geslaagd te zijn voor het theorie-examen AM.

Verkeersschool Koopstra
Zeeweegbree 16
8472 BD Wolvega
(0561) 614893
Wil je theorielessen? 

Geef je vandaag op: (0561) 614893
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram