Praktijkexamen voor de auto

TTT of praktijkexamen

Het autorijbewijs bestaat uit:
• De theorie opleiding
• De rijopleiding
• Het machtigen van de rijschool

 

Machtig je rijschool voordat de Verkeersschool de TTT of praktijkexamen kan aanvragen, moet de kandidaat daar eerst toestemming voor geven. Dit kan door middel van een machtiging. Een machtiging afgeven kan via mijn.cbr.nl met je DigiD code. Een DigiD aanvragen kan via de link die vermeld staat op mijn.cbr.nl of via www.digid.nl. Het is aan te raden om zo snel mogelijk een DigiD aan te vragen; zonder machtiging kan er geen examen of toets worden aangevraagd of ingepland. Het rijschoolnummer dat je dient aan te geven voor de machtiging is  0654*G1

 

De rijopleiding
Voordat je opgaat  voor je autorijexamen moet je wel eerste een theorie examen halen, pas hierna mag je een praktijk examen afleggen.

Standaard of versneld

Wij bieden verschillende opleidingen aan:
De standaard opleiding
U rijdt wekelijks 1 á 2 uur en uw instructeur stelt in overleg met u de examendatum vast naar aanleiding van uw vorderingen in de les en de beheersing van de bijzondere verrichtingen.

 

De versnelde opleiding (15 weken)
Gelijktijdig met uw aanmelding voor uw opleiding wordt uw examenaanvraag ingezonden naar het C.B.R. In overleg met u plannen we een examendatum, met inachtneming van de wachttijd van het C.B.R. (ongev. 10 – 12 weken).
U begint direct meerdere uren per week te lessen en wordt er na twee weken bekeken hoeveel lessen u nog nodig heeft tot aan het C.B.R. examen.

 

Afhankelijk van uw niveau gaat u met de instructeur bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 

De lesprijs voor een rijles is € 44,- per uur (60 min).