Actie aanbiedingen

Op herhaling

Kennis en vaardigheid weer op peil

Verkeerveiligheid staat bij Rijschool Koopstra hoog in het vaandel. Om bestuurders de kans te geven om hun rijvaardigheid onder de loep te laten nemen, organiseert de school daarom rijvaardigheidstrainingen. Die zijn niet alleen bedoeld om de kennis en vaardigheden op te vijzelen, maar ook voor een groter zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen
De trainingen zijn onder andere bedoeld voor mensen die jarenlang niet achter het stuur hebben gezeten of mensen na een ongeval het zelfvertrouwen zijn kwijtgeraakt. Ook mensen die een overstap maken van een automaat naar een handgeschakelde wagen kunnen baat hebben bij de trainingen.

Bij de rijschool is bovendien sprake van een steeds groter wordende groep brommobielbestuurders. Daarnaast weten veel bedrijven de weg te vinden naar Wolvega. Niet alleen om nieuwe werknemers op te leiden maar ook voor bijscholing en om het weggedrag van hun huidige werknemers aan te pakken.

Verkeersschool Koopstra
Zeeweegbree 16
8472 BD Wolvega
(0561) 614893
Wil je theorielessen? 

Geef je vandaag op: (0561) 614893
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram