Het theorie-examen voor de brommer

Voordat je rijexamen mag doen, moet je in het bezit zijn van een theoriecertificaat voor de brommer of de brommobiel. Op de theorielessen wordt de gehele theorieboek behandeld. Daarnaast worden diverse examen trainingen uit gelegd en besproken.

Het theorie-examen voor de brommer

Het benodigde theorieboek is verkrijgbaar op rijschool. Voor de theorieles is het praktisch om pen en papier mee te brengen, dit voor de zondige aantekeningen. Het theorie-examen kan gedaan worden bij de vestigingen van het CBR te Leeuwarden, Assen of Groningen.

 

De theorielessen wordt gehouden op dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 uur,
Zelfstudie is echter wel vereist!

Het examen zelf

Het examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en vragen waar u zelf een getal in moet vullen. U moet minimaal 44 vragen goed beantwoorden om te slagen.

 

Bij deelname aan het CBR theorie-examen moet je de volgende documenten overhandigen: een geldig identiteitsbewijs.